Toerisme

Kunstprojecten die op een unieke manier samengaan met hun omgeving in de openbare ruimte leveren de beste toeristische publiekstrekkers op. Onze kunsttoepassingen leiden tot een grote toename van bezoekersaantallen en publieksstromen uit binnen/ en buitenland.

Store Traffic

Hoe groot de toegevoegde waarde van kunst is die Mothership levert, is onder andere zichtbaar op het gebied van store traffic.

We maken concepten om publiek aan te trekken en bezoekers een unieke ervaring te bieden die leidt tot een langere verblijfsduur en een grotere omzet voor ondernemers.

Storytelling

Onze expertise is het vertellen van het verhaal van de locatie. Iedere plek heeft een andere omgeving en andere betekenis voor de gebruikers ervan. Deze ingrediënten zijn de basis voor ons verhaal.

Met kunst en cultuur als uitgangspunt maken we zo voor onze opdrachtgevers nieuwe verhalen om verder te vertellen; in die zin zijn we contemporary storytellers.

Gebiedsontwikkeling

Steeds vaker wordt Mothership gevraagd om een visie te ontwikkelen op een stads- of gebiedsontwikkeling. Daarbij brengen we aan de gemeente en/of projectontwikkelaar advies uit en bieden we een visie met passend concept aan. Vervolgens werken we het plan verder uit en zorgen we voor implementatie.

Deze projecten hebben vaak grote sociale impact. Alles natuurlijk vanuit ons startpunt; ‘de kracht van kunst is communicatie’.

Placemaking

Betekenis geven aan ‘plekken’ is de kern van placemaking. De openbare ruimte is het sociale netwerk van een stad; dat moet op orde zijn om ervaren te worden als veilig en prettig.

Op basis van onderzoek en gesprekken met bewoners en gebruikers ontwikkelt Mothership een concept dat een bepaalde plek verbetert, (weer) betekenis en zichtbaarheid geeft. Zo zorgen we voor positionering of herpositionering van een plek.

Energietransitie

De overgang van oude, fossiele energienaar nieuwe, Co2 neutrale vormen is complex. Er is veel weerstand tegen de komst van windmolens en velden vol zonnepanelen.

We zetten onze expertise in om met artistieke ingrepen de esthetische vormgeving en positionering van deze nieuwe vormen om te buigen tot projecten die geaccepteerd en zelfs omarmd worden. Hiervoor is ook de aparte entiteit Sunny Site Up in het leven geroepen.

Nieuwsberichten

Een greep uit onze opdrachtgevers