Spotlights On:
Schijnwerpers vertellen het verhaal van de Drechtsteden

Ruim een jaar stevige voorbereiding ging eraan vooraf, maar op 14 november was het dan zover: de kick-off van het project Spotlights On! Onder de bezielende leiding van journalist en presentator Bas van Werven werd aan de genodigden uitgelegd waarom juist nu de Drechtsteden in de spotlights werden gezet.

Spotlights On werd ontwikkeld door Mothership als afsluiting van de herdenking van de Elizabethsvloed 600 jar geleden. Door deze overstroming ontstond het gebied dat we nu de Drechtstedenregio noemen, waar het water zo’n grote rol heeft gespeeld en dat nog steeds doet. Het is een bepalende factor gebleken in de kwaliteiten van de regio. Het water dat als vijand werd gezien is nu vriend geworden als de verbinder van de regio en de connectie naar Rotterdam en de Nieuwe Waterweg.

De Drechtstedenregio bestaat uit zeven samenwerkende gemeenten, met een geweldige hoeveelheid aan belangrijke bedrijven. Voornamelijk, dankzij datzelfde water,  maritiem (wereldberoemd), maar ook van betekenis in andere branches zoals innovatie en onderzoek, van klein tot groot.
Deze Drechtstedenregio gaat de komende jaren de krachten bundelen op verschillende terreinen; van educatie tot toerisme, en van watermanagement tot innovatie.

Bas van Werven leidde de genodigden op het hoofdkantoor van Fokker in Papendrecht langs de kansen en uitdagingen die zich de komende jaren gaan voordoen.

Het licht werd die avond ontstoken door commissaris van de koning Jaap Smit, burgemeester Kolff van Dordrecht en voorzitter van de Economic Development Board Sjoerd Vollebrecht. De regio stond van dat moment tot en met zaterdag 19 november letterlijk in de schijnwerpers door een geslaagde samenwerking met de overheid en het bedrijfsleven. Het is een opmaat naar volgende prachtige projecten in de nabije toekomst.

Meer informatie

Voorgaande projecten in regio Drechtsteden

Mothership werkt al vele jaren voor de regio.  Dat heeft tot meerdere grootse projecten geleid waaronder Koningsdag (2015), de Beverbrug (2018) van Observatorium en het projectvoorstel Iconisch communiceren (2019-2021).