Mothership is met trost nieuwe partner van Platform Binnenstadsmanagement. Wij zijn ervan overtuigd dat deze samenwerking een toevoeging gaat zijn voor de publieke ruimte.

Het Platform Binnenstadsmanagement is gericht op het vitaal en toekomstbestendig maken van binnensteden in Nederland door middel van een gebiedsgerichte aanpak waarin gebruikers centraal staan. Ze bouwen aan community’s die kennisdeling en uitwisseling stimuleren, ontwikkelen nieuwe kennis en lobbyen voor investeringen die ten goede zijn voor de binnenstad.

Het platform ondersteunt impactmakers bij gemeenten en centrumorganisaties om samen te werken aan vitale binnensteden.  Ze streven naar het creëren van een vitaal, leefbaar en economische aantrekkelijke binnenstad.

Het is van belang om professionele samenwerking tussen betrokken partijen te realiseren om grootste impact te kunnen realiseren.

De Zeebank in Almere is een belangrijk voorbeeld hoe intensieve samenwerkingen kunnen leiden tot het creëren van impact in een binnenstad. Het (kunst)object zorgden ervoor dat een vervallen omgeving veranderde in een kleurrijk stadspark. Door kunst en cultuur te integreren in de omgeving werd de Zeebank een ontmoetingsplek voor de binnenstad van Almere. Als partner streven wij naar nog meer samenwerkingen die ervoor zorgen dat er een bijzondere herbeleving van de binnenstad ontstaat.