In de media

Vanaf vrijdag 10 december stralen De Bleek, het Mark Tennantplantsoen, de Catharinatoren en Catharinakerk in sprookjesachtig licht. De locaties symboliseren de vier natuurelementen water (oude IJssel), lucht (toren), aarde (Mark Tennantplantsoen) en vuur (Catharinakerk). Met het aanlichten van deze bijzondere plekken wanen bezoekers zich in de natuur, maar dan middenin de binnenstad. Voor bezoekers is het genieten van en tussen de natuurelementen die met elkaar zijn verbonden door licht en de verbondenheid van Doetinchem met de regio representeren.

Aan het project is een (avond)wandeling gekoppeld. Startend in het Mark Tennantplantsoen wordt natuurelement ‘Aarde’ gesymboliseerd. De bomen lijken er tot leven te komen, te zijn weggeplukt uit een sprookje en krijgen een lichtgevende gloed. De route vervolgt naar de Oude IJssel. Van oudsher verbindt het water van de Oude IJssel Doetinchem met de regio. De magie van het water betovert tijdens de wandeling langs de verlichte waterkant. Hier wordt natuurelement water gesymboliseerd, dat zo’n belangrijke (historische) rol speelt bij de Doetinchemse binnenstad. Tenslotte vindt men bij de Catharinatoren de elementen vuur (kerk) en lucht (toren). De kerk zelf symboliseert natuurelement vuur, het warme hart van de stad, dat je het gevoel geeft dat je weer thuis bent. De wijd reikende stralers op de toren staan voor het element lucht, want van grote afstand herken je Doetinchem aan het silhouet van de Catharinatoren met een helder licht, hoog in de lucht, boven alles en iedereen uit. Voor Doetinchemmers is de toren een baken, een symbool van verbondenheid en tijdens Doetinchem VerbindT letterlijk het stralende, verbindende hart van de regio. Deze route is gratis te verkrijgen bij VVV Doetinchem.