We blijken familie te hebben in Australië! Deze ‘creative developers’ doen grote kunstprojecten en adviseren overheid en bedrijven op het gebied van kunst.  Cultural Capital heeft al een paar grote projecten op hun naam staan, zowel in eigen land als in het buitenland, zoals bijvoorbeeld de Verenigde Arabische Emiraten. Ze timmeren net als wij stevig aan de weg. Op hun website staan verschillende projecten beschreven. Kijk er eens rond: http://culturalcapital.city

In april 2018 zijn Mothership en Cultural Capital een samenwerking aangegaan om gezamenlijk grote internationale projecten te verwerven. Bij onze laatste bespreking in Rotterdam hebben we uitgebreid stilgestaan bij de kansen die we kunnen omarmen in het Verre Oosten en Australië. Hun visie op het gebied van de rol van cultuur in stadsontwikkeling en cultuur als ‘bindmiddel’ binnen verschillende gemeenschappen onderstrepen we.

Wij delen hun enthousiasme!