De geschiedenis van de provincie Noord-Brabant is onlosmakelijk verbonden met de functie van de Zuiderwaterlinie als verdedigingswerk vanaf de zeventiende eeuw tot en met de Eerste Wereldoorlog. De 165 kilometer lange lijn vormt een samenhangend geheel van forten, schansen, vestingen, dijken, sluizen en inundatievlaktes. Met de komst van het vliegtuig verdween de functie van de Linie.

Mothership ontwikkelde in overleg met de Provincie Brabant, Brabants Erfgoed, Bureau Kwant en de Stuurgroep Zuiderwaterlinie een concept om het bijzondere verhaal van de Zuiderwaterlinie zowel landelijk als internationaal op de kaart te zetten. Het plan wordt de komende tijd in etappes uitgevoerd. Hiervoor is Stichting Zuiderwaterlinie Events opgericht.

De eerste activiteit die gaat plaatsvinden in dit kader is De Sprong. Op zaterdag 23 juni springen tientallen parachutisten uit vliegtuigen die in formatie over de hele Zuiderwaterlinie vliegen. Ze landen na hun sprong op vijf verschillende stellingen verspreid over Noord-Brabant, waar ze feestelijk onthaald worden door lokale bestuurders en bewoners. De parachutisten dragen een symbolisch piketpaaltje met zich mee waarmee ze de linie markeren.

Daar waar de Sprong eindigt, op de vijf locaties, vindt op dat moment het Zuiderwaterlinie Festival plaats. Met een feestelijk cultureel programma wordt aandacht gevraagd voor het ‘verborgen parelsnoer’ dat de linie vormt.