Tussen Rotterdam en Dordrecht ligt natuurgebied De Zaag. Om het gebied voor zowel mens als dier aantrekkelijker te maken is De Zaag, in opdracht van Rijkswaterstaat, in 2016 herontwikkeld. Eén van de ingrepen is de realisatie van een drietal uitkijkpunten. Afgelopen maand werd definitief akkoord gegeven voor de bouw van ‘de Beverbrug’, een van de eerste projecten van River Art. Het bouwwerk, een ontwerp van kunstenaarscollectief Observatorium, moet een toeristische trekker worden. Het uitkijkpunt heeft als doel de aantrekkingskracht van Rotterdam op toeristen te vergroten en meer mensen naar Rotterdam en regio Rotterdam te krijgen. De Beverbrug versterkt de identiteit en aantrekkelijkheid van het gebied.

Dit gebied tussen Rotterdam en Dordrecht is een absolute hotspot waar grote maritieme wereldspelers gevestigd zijn. Maar van de 9 miljoen bezoekers, die jaarlijks het gebied bezoeken, zijn er maar weinig die dit weten. Om dit historische verhaal te vertellen gaan wij samenwerking met RiverArt verschillende iconische kunstwerken op de oevers van de Noord, tussen Rotterdam en Dordrecht, neerzetten.

Met de komst van de Beverbrug krijgt de Zaag er een attractie van (wereld)formaat bij.