In de media

Opdracht

 

In 2019/2020 was het 75 jaar geleden dat (een groot deel van) de provincie Noord- Brabant werd bevrijd uit handen van de Duitse bezetter.  Dit leven in vrijheid werd gevierd met activiteiten en programmering, georganiseerd door een samenwerkingsverband van verschillende partijen. Het gezamenlijk streven was het ontsluiten van het omvangrijk WOII-erfgoed van de provincie voor een groter, (inter-)nationaal toeristisch publiek, door VisitBrabant met de campagne BrabantRemembers.

Met persoonlijke herinneringen als uitgangspunt is ‘Crossroads Brabant 40/45: life changing war stories’ ontstaan. 75 persoonlijke verhalen uit de oorlog markeren 75 jaar vrijheid. Crossroads draait om ervaringen die het leven van mensen voorgoed hebben veranderd. Het doel is ‘mensen van nu te raken met de keerpunten van toen’. Crossroads vertelt daarom van levensbepalende gebeurtenissen, ingrijpende keerpunten of cruciale keuzemomenten uit dat verleden.

VisitBrabant benaderde Mothership met de vraag om een impactvol concept te ontwikkelen voor het visualiseren van tien van deze verhalen voor tien festivals en evenementen met behulp van een mobiele installatie.

 

 

Concept

 

Mothership’s concept gaat uit van één verhaal in een vorm die leidt tot een diepe ervaring voor bezoekers. Door mensen te vragen zich actief te verplaatsen in een situatie en de levensbepalende keuzes in te voelen maken we de bezoekers bewust van de betekenis van dergelijke momenten. Van de keuze om je eigen weg te zoeken in dat doolhof van dilemma´s.

Het Dilemma Doolhof bestaat uit witte kruizen, die symbool staan voor de slachtoffers van de oorlog.  Mothership zocht naar de beste locatie om het doolhof tot zijn recht te laten komen en trof in het bos bij het ‘veld van eer’, tussen het Canadese en Britse ereveld in, de perfecte plek. Hier liggen honderden militairen begraven, die omkwamen bij de Slag om de Schelde in het najaar van 1944.

Bezoekers zoeken hun pad door het witte Doolhof, daarbij geleid door een geluidservaring die je meeneemt in een vertelling. Er is geen visuele behandeling, alles om je heen is wit; er is alleen een pure beleving die je ondergaat. Een echt gebeurd verhaal, dat vraagt om levensbepalende keuzes. Bij iedere tweesprong word je een vraag gesteld, en word je naar een andere gang in het Doolhof geleid. Het verhaal neemt de bezoekers mee uit het verleden naar het nu: ook nu maken we steeds levensbepalende keuzes, waarvan sommige voortkomen uit dat verleden.

Het gaat daarbij expliciet niet om een moralistische benadering; er is geen oordeel over goed of slecht.

 

 

Rol Mothership

 

Mothership ontwikkelde het concept met inhoud en vorm van het Dilemma Doolhof op basis van een van de 75 verhalen. Als expert op het gebied van het communiceren van een boodschap legde Mothership feilloos de vinger op de zere plek en werden de dilemma’s haarfijn voorgesteld. Daarbij staat de unieke samenhang tussen vorm (Doolhof) en inhoud (Dilemma)  garant voor een bijzondere ervaring voor (inter)nationale bezoekers van alle leeftijden.

 

 

Toegevoegde waarde

 

In 2019 bezochten ruim 10.000 mensen binnen een half jaar het Dilemma Doolhof. De ervaring leidt duidelijk tot een bijzondere sociale impact, met kennis van wat zich lokaal heeft afgespeeld en een moreel besef van de levensbepalende keuzes waarmee iedereen geconfronteerd wordt. Scholen gebruikten de vragen uit het Doolhof om leerlingen aan het denken te zetten. Getuige de reacties van bezoekers en de pers doet het Dilemma Doolhof precies wat het doel was: mensen bewust maken van de ´crossroad´-momenten die tijdens de oorlog en ook nu tot morele dilemma’s leiden en wat daarvan de gevolgen (kunnen) zijn.

Bezoekers zeggen over het Dilemma Doolhof op social media: “I was confronted with some tough choices at the Dilemma Maze and paid my respect to those that did risk their lives to save others.” En “Dit doolhof zet je aan het denken en vergroot het respect voor deze mensen.” Het dagblad Trouw kopte:” ‘Oefenveldje voor morele vorming’ laat bezoekers nadenken over oorlogssituaties.“

“Bergen op Zoom, veelzijdige stad met als nieuwe trekpleister het Dilemma Doolhof”, stelt een instagramblogger.

En een influencer meldt: “Op uitnodiging van VisitBrabant bezochten we vorige week het nieuwe Dilemma Doolhof in Bergen op Zoom. Bijzonder is een understatement!”.

“Mothership heeft het concept van Brabant Remembers op een kunstzinnige en verdiepende manier weten te vertalen voor een brede doelgroep. Zowel inhoud als vorm kwamen heel mooi samen in het Dilemma Doolhof in Bergen op Zoom. Jeroen is heel inspirerend en dankzij Marieke wordt het ook uitvoerbaar binnen tijd en budget!”
Femke Klein
Programmadirecteur Brabant Remembers