Een kunstroute in de buitenlucht van bijna 40 km met grote beelden van (inter)nationaal bekende kunstenaars: dat is de ambitie van stichting RiverArt. Dat Nederland voor een groot deel bestaat uit water is bekend. In de regio Rotterdam/Drechtsteden is dat water overvloedig aanwezig; alle steden liggen aan één van de vele rivieren die zich door het lage land slingeren. De Nieuwe Maas, de Lek, de Noord, de Oude Maas, de Beneden Merwede.

Hier bevindt zich de bakermat van de ingenieurskunst: dijkenbouwers, baggeraars, scheepsbouwers, vliegtuigbouwers… De maritieme technologie, offshore en waterbouw die hier vandaan komt is wereldberoemd. Maar weinig mensen zijn hiervan op de hoogte, terwijl er toch zo’n ruim 10 miljoen bezoekers per jaar door dit gebied lopen.

Hier ligt de focus van RiverArt. Samen met de gemeentes en bedrijven zet RiverArt een ambitieus plan neer dat met een serie kunstwerken in de openbare ruimte de aandacht wil trekken. Kunstenaars, ontwerpers en landschapsarchitecten gaan de regio in beeld brengen. Door beleving van het landschap en haar historie ervaren bezoekers de schoonheid en de kwetsbaarheid van het gebied in een tijd waarin het water opnieuw een dreiging inhoudt.

De beeldenroute legt een nieuwe verbinding over water tussen de stad Rotterdam en het gebied van de Drechtsteden en Krimpenerwaard. De kunstwerken dragen zo bij aan de verdere ontwikkeling van het toerisme in de regio, wat op haar beurt weer goed is voor de werkgelegenheid. En doordat de werkzaamheden rondom RiverArt zoveel mogelijk lokaal worden uitgevoerd dragen de projecten ook verder bij aan de regionale economie.

Voor de site specific installaties en sculpturen nodigt RiverArt kunstenaars uit binnen- en buitenland uit voor een opdracht binnen het kader van het door Mothership en RiverArt ontwikkelde strategisch concept.

Voor de eerste opdracht van RiverArt werd Observatorium benaderd, dat een ‘Beverbrug’ ontwierp.
Voor de tweede locatie werd kunstenaar Yasser Ballemans uitgenodigd om een ontwerp te presenteren.
In de volgende nieuwsbrief hoor je meer over deze spannende projecten.