Mothership ontwikkelde in overleg met de Provincie Brabant, Brabants Erfgoed, Bureau Kwant en de Stuurgroep Zuiderwaterlinie een concept om het bijzondere verhaal van de Zuiderwaterlinie zowel landelijk als internationaal op de kaart te zetten. Het plan wordt de komende jaren in etappes uitgevoerd.

De geschiedenis van de Zuiderwaterlinie is van grote betekenis voor Brabantse landschap. De waterlinie werd tijdens de vele oorlogen die de afgelopen honderden jaren plaatsvonden ingezet om de vijand buiten te houden. De linie tekent het grootste gebied dat in Nederland ter verdediging onder water werd gezet, met een lengte van 160 kilometer waarlangs 14 vestigingssteden en 13 forten lagen. De steden en vestingwerken werden zo met elkaar verbonden om dreiging uit het Zuiden tegen te houden. Dit specifiek Brabantse verhaal speelde een grote rol in de vaderlandse geschiedenis.

En dat wordt gevierd! De 840.000 inwoners die in het liniegebied wonen worden verrast met een festival in hun achtertuin. Het project heeft verschillende onderdelen die in de loop van de komende maanden uitkristalliseren.

‘’Het festival rondom de Zuiderwaterlinie moet het Brabants uithangbord worden van het eerste Europees Erfgoedjaar in 2018’’