Op 1 oktober vindt een bijzondere bijeenkomst plaats op een speciale locatie.

Het watersnoodmuseum staat symbool voor de ramp van 1953 en de vele overstromingen in de eeuwen daarvoor.

In de nabije toekomst is dit gevaar zeker niet geweken daar de klimaat-verandering leidt tot stijging van de zeespiegel. Door de Nederlandse kennis van watermanagement zijn wij internationaal toonaangevend op dit gebied. Met een aantal specialisten vertellen we het verhaal van het verleden en de toekomst.

Henk Ovink, onze ambassadeur van de internationale wateren, zal voor deze gelegenheid een inspirerend verhaal delen.

Daarnaast vertelt Sjoerd Vollebregt (voorzitter EDB Drechtsteden waarin Boskalis en Van Oord betrokken zijn) het verhaal van de Drechtsteden en geeft Dominic Schrijer een presentatie over de bestuurlijke macht die aansluiting moet zoeken bij de veranderende samenleving.

Vervolgens laat Jeroen Everaert, oprichter van Mothership, zien hoe we met bijzondere concepten aandacht kunnen vragen en bewustzijn creëren voor de uitdagingen richting het water.