Studio ID Eddy is een bedrijf dat in 2000 is opgericht door kunstenaar Eddy Kaijser (1975). Studio ID Eddy richt zich op de openbare ruimte. De studio initieert projecten en bottom-up interventies om de openbare ruimte te veranderen en bewustzijn te wekken onder de burgers over hun openbare ruimte. Deze projecten creëren onvermijdelijk de discussie over wat de functie van de openbare ruimte is, hoe we het nu gebruiken en hoe we het in de toekomst willen gebruiken. De art-design projecten kunnen interactieve installaties, stedenbouw, video en fotografie zijn. Zowel tijdelijke als permanente projecten en producten worden hierbij gerealiseerd. Studio ID Eddy werkt hiervoor samen met verschillende ontwerpstudio’s, universiteiten over design en duurzaamheid, architecten, fabrikanten en (lokale) overheden.

www.ideddy.com