Melle Smets (1975) woont en werkt in Rotterdam. Hij werkt als conceptueel kunstenaar, curator en criticus in de openbare ruimte. Melle studeerde aan de ArtEz Hogeschool in Arnhem en specialiseerde zich in de afstudeer richting OK5/kunst en publieke ruimte. Zijn werk richt zich op het creëren van nieuwe ontmoetingsplekken in de openbare ruimte. Daarbij gaat hij uit van bestaande sociale structuren en lokale gebruiken. Deze relaties met de leefomgeving vormen in zijn ogen het fundament voor identiteitsvorming, eigenaarschap en gemeenschapsgevoel en zijn de basis voor een goed functionerende samenleving. Hij presenteert zo een alternatieve kijk op de leefomgeving en zet ideeën om in daden. Dit alles met het doel om een verandering op gang te krijgen en mensen te betrekken bij het vormgeven van onze leefwereld.

www.mellesmets.nl