Maarten van Maanen woont en werkt in Amsterdam. Hij maakt portretten in de bredere zin van het woord. Zijn werk gaat over identiteit en non-verbale communicatie. Hij is vooral geïnteresseerd in de discrepantie tussen schijn en dieper gelegen emoties. In het oude Grieks heeft ‘persona-lity’ een dramatische betekenis: het ‘masker’. Wij dragen het overal waar we gaan met ons mee. Onze dagelijkse presentatie en wie we ‘echt’ zijn, is diep verwikkeld met elkaar en dus rijst de vraag: waar eindigt het ‘masker’ en waar begint het ‘echte’?

www.maartenvanmaanen.nl