Yggdrasil

Gabriel Lester

Kunst in opdracht2013

Voor op het plein van het onlangs geopende Cultuurhuis in Gemeente Oudewater bedacht Gabriel Lester een interactief kunstwerk dat aansluit op de belevingswereld van jongeren. Als organische boomtakken staan de periscopen opgesteld en observeren hun omgeving vanuit een hoger niveau. Als het donker is vangen de periscopen het licht op dat zij op hun beurt reflecteren.

In opdracht van de kunstcommissie Oudewater stelde het CBKU ten behoeve van dit project de kunstenaar Gabriel Lester voor. In opdracht van Gabriel Lester trad Mothership op als producent.

www.gabriellester.com

Artist Gabriel Lester
Title Yggdrasil
Description Periscopes resembling organic tree branches, allowing you to survey the vincinity from a different perspective
Location The square in front of the newly opened Culture House in the town of Oudewater
Commissioned by Arts Committee of Oudewater
Producer Mothership – Joost ten Bruggencate
Photographer Mothership – Monique Benthin
Artist’s website www.gabriellester.com
Thanks to CBKU
Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedInPin on PinterestEmail this to someone