FoAM is een netwerk van transdisciplinaire labs voor speculatieve cultuur. Ze worden bevolkt door mensen met verschillende vaardigheden en interesses – in en voor de kunsten, wetenschap en technologie, het ondernemerschap, ontwerp, koken en tuinieren. Het is een gemeenschap van generalisten die in de tussenruimten werken van uiteenlopende disciplines en wereldbeelden. Geleid door hun motto ‘grow your own worlds’ bestuderen zij toekomstmogelijkheden en ontwerpen er prototypes voor, terwijl ze ondertussen stevig geworteld blijven in culturele tradities. Zij speculeren over de toekomst door haar vorm te geven in artistieke experimenten die andere perspectieven doen ontstaan. Door die experimenten in de publieke ruimte te laten plaatsvinden, nodigen zij mensen met een verschillende levenswandel uit om erover van gedachten te wisselen of eraan te participeren.

www.fo.am